English

Asansör İstanbul

ASANSÖR İSTANBUL 2017

HALL 11 KONFERANS ALANI PROGRAMI

ÇÖZÜM SUNUMLARI VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (İSGDER)


23 Mart 2017 – Perşembe
11:00-11:50 Asansör Montaj İşlerinde İSG Uygulamaları - Yusuf ARDIÇ / Omak Asansör Montaj Şefi Sunum
12:00-12:50 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerde Yaşanan Kazaların Hukuki Açıdan İncelenmesi - Tahsin KAYNAK / Sıfır Risk Grup Genel Müdürü - A Sınıfı İGU Sunum
14:00-14:50 Asansör Bakım – Servis İşlerinde İSG Uygulamaları - Selim AKSU / ThyseenKrupp Marmara Bölge İSG Sor. - C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sunum
15:00-15:50 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli Kullanımı - Güngör KARSLI / Kone Asansör İSG Müdürü - A Sınıfı İGU Sunum
16:00-16:50 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin İşletilmesinde Bina Yöneticisi Sorumlulukları - İrfan ATASOY /  ThyseenKrupp Asansör Montaj Müdürü Sunum
 
24 Mart 2017 – Cuma
11:00-11:50 Kaldırma, İletme Ekipmanlarında İSG - Fatih ERDOĞAN / Bilgisayar Müh. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
12:00-12:50 5S Uygulamaları / C.Nurettin İŞLER – İBB İSG Müdürlüğü – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sunum
14:00-14:50 Prosis Asansör – HPMONT Inverter Tanıtım Sunumu
15:00-15:50 Etiketleme – Kilitleme Sistemleri -  Yrd. Doç. Dr. Hacer KAYHAN - Üsküdar Üni. Öğretim Gör. /A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 
25 Mart 2017 – Cumartesi
11:00-11:50 Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Değerlendirmesi ve Yürüyen Merdivenlerde Güvenlik Önlemleri - Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN / Üsküdar Üni. İSG Program Koordinatörü / Makine Mühendisi/ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sunum
12:00-12:50 Ortak Yaşam Alanlarında Meydana Gelen Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri - Kürşad Malkoç / C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sunum
13:00-13:50 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Sağlığımıza Etkileri - Dr. Nurullah Yücel / İş Yeri Hekimi Sunum
14:00-14:50 Davranışsal Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği - Latif İŞÇEN / FSL Grup Yön. Kur. Baş.- Endüstri Müh. - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
15:00-15:50 İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Örnekleri - Eral YÜKSEL / Rönesans Construction - C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sunum
17:00-17:50 Asansör İçin Entegre Çözümler - Tamer Küçüktülü / Monarch - Inova Automation Türkiye İrtibat Bürosu Müdürü
 
26 Mart Pazar
11:00-11:50 Patlayıcı Ortamdaki Riskler Patlamadan Korunma -  Yrd Doç. Dr. Aykan KEPEKLİ Sunum
12:00-12:50 Asansör İnşaasında İSG - Öğrt. Gör. Yılmaz KARATEPE Sunum
13:00-13:50 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Tasarım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken İSG Önlemleri - Öğr. Gör. Turabi KARADAĞ Sunum
14:00-14:50 İmza ve Belge Sahteciliği - H.Cihangir TUĞSAVRUL Sunum
15:00-15:50 Tehlikeli Kimyasallar ve Güvenli Çalışma İlkeleri - Kahyan KUBAT / Yük. Kimya Müh. Sunum