English

Asansör İstanbul

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( SGM:2016/5)” 29661 sayılı Resmi Gazete’de 22 Mart 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ için tıklayınız.